top of page

Verzekering

Beverse TC schrijft elk betalend lid in bij Tennis Vlaanderen, welke een polis sportongevallen heeft bij Ethias.  Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt dus automatisch onder deze verzekering.  De algemene voorwaarden van deze polis kan je hier nalezen.

Heb je als lid een sportongeval? 

 

Meld dit dan meteen aan onze voorzitster die voor jullie de aangifte doet!  De aangifte dient nl. binnen de 8 dagen na het ongeval te gebeuren door de club!  Wacht hier dus niet te lang mee.

Om een vlotte indiening van het ongeval te bekomen, vragen we jullie om in het geval van ongeval een aangifte te laten invullen door uw geneesheer en ons volgende informatie door te geven:

juiste tijdstip ongeval/gegevens getuigen/rekeningnummer/duidelijke omschrijving kwetsuur en hoe het precies is gebeurd/al dan niet werkonbekwaam... 

 

Hoe completer hoe beter dus!

bottom of page