top of page

Lidgelden voor seizoen 2024 zijn als volgt:

 • Dagleden tem 17u: € 100 (Hierop zal geen korting voorzien worden)

 • Gewone lidgelden: € 160 (Indien een betaling voor 14/02/2024 is hier een korting van € 10 voorzien)

 • Lidgeld partner (Wonende op hetzelfde adres): € 140 (korting van 10 euro, indien betaling voor 14/2)

 • 2de lid (Tennislid elders, padellid telt niet): € 50

 • Familieabonnement: € 400 (Max. 2 volwassenen + 3 kinderen)

 • Student (Op vertoon van studentenkaart): € 110

 • Jeugd < 18 jaar: € 80

 • Jeugd < 12 jaar: € 35

Graag deze gelden storten op BE49 7360 1468 6571 met vermelding van namen, adres en GSM nummer.

 • Sponsoring : Uiteraard rekenen we ook terug op onze trouwe sponsors zodoende dat we verder kunnen investeren in de professionalisering van onze accommodatie.

 • Indien er nieuwe mensen hun bedrijf in de kijker wensen te plaatsen op de meest gezellige tennisclub van Vlaanderen, gelieve contact op te nemen via mail.

Er zijn 4 mogelijkheden: (3 eerste met bord op plein 1, vermelding op website met link, logo op drankenkaart en sleutelkaart)

 • - € 350 voor enkel sponsoring (+éénmalig 75 euro voor bord)*

 • - € 500 sponsoring inclusief familieabonnement (+éénmalig 75 euro voor bord)*

 • - € 1000 voor enkel sponsoring voor 3 jaar inclusief bord.

 • - € 250 bar sponsor (bord in bar en logo op drankenkaart)

​* Het bord van 75 euro is gratis voor sponsors die drie jaar onderschrijven, het bord blijft dan ook eigendom van de sponsor

Alle sponsors worden ook uitgenodigd op alle activiteiten en verwend bij de seizoensafsluiting.

bottom of page