top of page

Lidgelden voor seizoen 2024 zijn als volgt:

 • Dagleden tem 17u: € 100 (Hierop zal geen korting voorzien worden)

 • Gewone lidgelden: € 160 (Indien een betaling voor 14/02/2024 is hier een korting van € 10 voorzien)

 • Lidgeld partner (Wonende op hetzelfde adres): € 150

 • 2de lid (Tennislid elders, padellid telt niet): € 50

 • Familieabonnement: € 400 (Max. 2 volwassenen + 3 kinderen)

 • Student (Op vertoon van studentenkaart): € 110

 • Jeugd < 18 jaar: € 80

 • Jeugd < 12 jaar: € 35

Graag deze gelden storten op BE49 7360 1468 6571 met vermelding van namen, adres en GSM nummer.

 • Sponsoring : Uiteraard rekenen we ook terug op onze trouwe sponsors zodoende dat we verder kunnen investeren in de professionalisering van onze accommodatie.

 • Indien er nieuwe mensen hun bedrijf in de kijker wensen te plaatsen op de meest gezellige tennisclub van Vlaanderen, gelieve contact op te nemen via mail.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • - € 350 voor enkel sponsoring (+éénmalig 75 euro voor bord)*

 • - € 500 sponsoring inclusief familieabonnement (+éénmalig 75 euro voor bord)*

 • - € 250 bar sponsor (bord in bar en logo op drankenkaart)

​* Het bord van 75 euro is gratis voor sponsors die drie jaar onderschrijven, het bord blijft dan ook eigendom van de sponsor

bottom of page