1. REGELING GEBRUIK TERREINEN

Enkel betalende leden hebben toegang tot onze terreinen met uitzondering van bepaalde evenementen, waarbij goedkeuring van het bestuur nodig is.

Elk ‘betalend’ lid krijgt een eigen nummer toegewezen. Jouw persoonlijk nummer kan je terugvinden op onze ledenlijst (ad valvas in clubhuis!)

Het is raadzaam om steeds het speelbord te gebruiken.

Wij vragen jullie vriendelijk om volgende regels te respecteren:

Regel 1: Betalende leden hebben steeds voorrang op niet betalende leden

        (bv. uitgenodigde)

Regel 2: Leden met seniorenabonnement (hele dag tot 17u)

De leden met een seniorenabonnement dienen bij drukte het veld te verlaten om 17u.

Full members hebben steeds voorrang vanaf 17u ongeacht welk terrein.

Regel 3: Reserveren van onze terreinen is niet mogelijk

Regel 4: Enkel je eigen persoonlijk nummer ophangen op het voorziene bord bij aanwezigheid

Ieder lid heeft een persoonlijk lidnummer (varieert van jaar tot jaar) en kan enkel ophangen bij aanwezigheid.

Dwz dat je niet het nummertje mag ophangen van tennispartner(s) waarmee je hebt afgesproken als hij/zij nog niet aanwezig is/zijn.

Wil je dus op bepaald uur spelen, wees dan minstens kwartier op voorhand op de afspraak!

Regel 5: Volg de speeluren zoals op het speelbord (zowel enkel/dubbel)!

    Start is steeds op het uur!

    Doorspelen is geen probleem indien er geen andere gegadigden zijn.     

Regel 6: Be gentle – fair play

Op drukke avonden dien je bereid te zijn om te dubbelen, ook al had je graag een enkel gespeeld!

Regel 7: Verplicht vegen na het spelen

Bij het verlaten van de velden wordt gevraagd om de terreinen te vegen, dit om de kwaliteit van de terreinen zolang mogelijk in stand te houden.

Regel 8: Tijdig verlaten van het veld

Om een vlot verloop te hebben bij de uurwisseling vragen we om tijdig regel 7 toe te passen zodat de wachtende spelers geen speelminuten verliezen.

 1. REGELING GEBRUIK TENNISBALLEN

Onze club heeft sinds het ontstaan van de club een uniek systeem, nl. het gebruik van kwalitatieve tennisballen die inbegrepen zijn in het lidgeld!

Nog nooit meegemaakt dat je gaat tennissen en jij, net als je tennispartners hebben geen tennisballen bij? Niet op Beverse TC! J.

Het systeem is als volgt:

elke maandag worden er 6 nieuwe tennisballen ter beschikking gesteld per terrein, dit in de daar voorziene open box.

Deze box kan bij aanvang van het speeluur bevraagd worden bij de uitbater, dus enkel tijdens de openingsuren.

Na elk speeluur wordt de box (inclusief ballen) ingeleverd bij uitbater, die op zijn beurt checkt of het om de correcte ballen gaat (merk/type/staat van bal).

Bij grote drukte gebeurt het dat de ballen op het terrein blijven. We raden dan ook aan om bij het wisselen van spelers er gecheckt wordt of alle juiste ballen aanwezig zijn.

Het zijn de spelers die het bakje met ballen inleveren bij uitbater die eindverantwoordelijk zijn over de al dan niet volledigheid hiervan.

Bij verlies van een bal wordt 0,50 € aangerekend door Beverse TC vzw! Deze ‘boete’ wordt gedoneerd in de daar voorziene fles bij uitbater. Er wordt dus van uitgegaan dat er bij het overslaan van een bal, ook effectief om de bal omgegaan wordt.

UITZONDERING – INTERCLUB/TORNOOIEN

Deze regeling mbt gebruik tennisballen geldt echter niet bij interclub of officiële tornooien.

Tijdens deze periodes zullen kokers van 4 tennisballen verkocht worden aan een democratische prijs van 5,00 €.

Het bestuur vraagt jullie vriendelijk om deze afspraken te hanteren om een goede verstandhouding binnen onze club en tussen onze leden onderling te bewaren.

 1. FOTO’S

Op evementen op onze club worden regelmatig foto’s genomen die gepubliceerd kunnen worden op social media (website/facebook/instagram…)

Deze website gebruikt cookies. Als u verder gaat bent u akkoord met het gebruik van coockies.